Metabits

Stadig bedre nettlesere og universell tilgang til nett gjør at mange former for programvare i dag kan bygges som webapplikasjoner. Noen av fordelene ved webapplikasjoner er at man ikke trenger noen installering, de er plattformuavhengige, og de kan synkronisere dokumenter.

Det første skjermbildet etter å ha logget inn i en web applikasjon kan være et dashbord som raskt gir oversikt.

Hva er forskjellen på nettsider og webbasert programvare?

Mens vanlige nettsider i hovedsak handler om å presentere informasjon, vil webbasert programvare i tillegg la brukeren opprette og redigere denne informasjonen. Ofte er det også behov for analyse, rapporter og annen bearbeiding av dataene som finnes i et slikt system.

Webbasert programvare har en rekke fordeler

 • Dokumentene er alltid tilgjengelige i siste versjon for alle brukerne.
 • Dere trenger ikke å installere programvaren, og nye versjoner kommer ut automatisk.
 • «Programvaren» kan kjøres på alle operativsystemer.
 • Du har tilgang til «filene» fra forskjellige enheter som mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin.
 • Programvaren kan enkelt utvides med tjenester som gir API-tilgang for å integrere den mot andre løsninger.

Et dynamisk prosjekt gir rom for tilpassing og endring underveis.

Viktig for skreddersydd programvare

 • Design før utvikling: Ved å starte med design kan utfordringer avdekkes og løses før man begynner med selve utviklingen. Da vil dere også få en bedre oversikt over kostnader og kan vurdere og prioritere funksjonalitet ut fra dette.
 • Fokuser riktig: 80 % av brukerne benytter bare 20 % av funksjonaliteten i programvaren. Start derfor med det viktigste først, og bygg heller ut når kundene etterspør noe.
 • Smidig utvikling: Ved å jobbe i kortere sykluser kan man lansere ofte og lettere tilpasse produktet etter ønsker og behov.
 • Valg av rammeverk: Velg et rammeverk som er levende og har et økosystem av bidragsytere. Sjekk også at de har støtte for funksjonalitet som med tiden kan bli aktuelt, som webservice, feeds eller spesielle integrasjoner.

Web-applikasjoner er plattformer som er uavhengige av programvare, og som kan kjøres på alle typer enheter.

Oversikt over de vanligste webbaserte programvarene

 • Intranett er en plattform der ansatte og andre interne i bedriften har tilgang og kan forvalte felles informasjon.
 • En annen vanlig webbasert programvare er administrasjons- og samarbeidsplattformer for prosjekter.
 • Systemer for registrering og analyse av ressursforbruk og andre inn/ut-strømmer i en bedrift er andre eksempler.
 • Eksterne tjenester der kundene betaler for bruken.
 • Sosial applikasjoner – nettsider der brukerne kan dele informasjon med venner og familie.

Rammeverket for webbasert programvare

Avhengig av hvilke behov dere har, benytter vi enten CakePHP eller eZ Publish når vi utvikler webapplikasjoner.

 • CakePHP er et rammeverk som inneholder alt det grunnleggende en applikasjon trenger, men som er så fritt at det kan formes akkurat slik dere ønsker.
 • eZ Publish egner seg først og fremst til intranett, der brukeren etter å ha logget seg inn skal opprette forskjellige typer innhold, og der det ikke er knyttet like mye skreddersøm til grunnfunksjonaliteten.

Hvis dere vurderer å lage en web applikasjon, eller har spørsmål om dette, er dere velkommen til å ta kontakt med oss her.

Kontakt oss for en ny løsning

Planlegger dere en ny nettside eller applikasjon? Ta kontakt for å se hva vi kan gjøre!

Ta kontakt idag