Webbasert programvare

Utvikling av applikasjoner med webteknologi

Stadig bedre nettlesere og universell tilgang til nett gjør at mange former for programvare i dag kan bygges som webapplikasjoner. Noen av fordelene ved webapplikasjoner er at man ikke trenger noen installering, de er plattformuavhengige, og de kan synkronisere dokumenter.

Hva er forskjellen på nettsider og webbasert programvare?

Mens vanlige nettsider i hovedsak handler om å presentere informasjon, vil webbasert programvare i tillegg la brukeren opprette og redigere denne informasjonen. Ofte er det også behov for analyse, rapporter og annen bearbeiding av dataene som finnes i et slikt system.

Webbasert programvare har en rekke fordeler

 • Dokumentene er alltid tilgjengelige i siste versjon for alle brukerne.
 • Dere trenger ikke å installere programvaren, og nye versjoner kommer ut automatisk.
 • «Programvaren» kan kjøres på alle operativsystemer.
 • Du har tilgang til «filene» fra forskjellige enheter som mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin.
 • Programvaren kan enkelt utvides med tjenester som gir API-tilgang for å integrere den mot andre løsninger.

Viktig for skreddersydd programvare

 • Design før utvikling: Ved å starte med design kan utfordringer avdekkes og løses før man begynner med selve utviklingen. Da vil dere også få en bedre oversikt over kostnader og kan vurdere og prioritere funksjonalitet ut fra dette.
 • Fokuser riktig: 80 % av brukerne benytter bare 20 % av funksjonaliteten i programvaren. Start derfor med det viktigste først, og bygg heller ut når kundene etterspør noe.
 • Smidig utvikling: Ved å jobbe i kortere sykluser kan man lansere ofte og lettere tilpasse produktet etter ønsker og behov.
 • Valg av rammeverk: Velg et rammeverk som er levende og har et økosystem av bidragsytere. Sjekk også at de har støtte for funksjonalitet som med tiden kan bli aktuelt, som webservice, feeds eller spesielle integrasjoner.

Oversikt over de vanligste webbaserte programvarene

 • Intranett er en plattform der ansatte og andre interne i bedriften har tilgang og kan forvalte felles informasjon.
 • En annen vanlig webbasert programvare er administrasjons- og samarbeidsplattformer for prosjekter.
 • Systemer for registrering og analyse av ressursforbruk og andre inn/ut-strømmer i en bedrift er andre eksempler.
 • Eksterne tjenester der kundene betaler for bruken.
 • Sosial applikasjoner - nettsider der brukerne kan dele informasjon med venner og familie.