Mobile applikasjoner

Utvikling av apps for iPhone, iPad og Android

Vi utvikler native apps for iPhone, iPad og Android. Vårt fokus er unike brukeropplevelser gjennom funksjonelle grensesnitt, pedagogisk oppbygging og bruk at det siste og beste av åpen kildekode for raskere og rimeligere utvikling.

Nye muligheter med applikasjoner

For dere kan en app være et nytt sted å selge produkter, markedsføre opplevelser, og det kan være et nyttig verktøy for kunder og ansatte. Konseptet bør være enkelt å forstå, så det gir brukeren nytteverdi med en gang.

Viral spredning

Distribusjonskanalen AppStore og Google Play sikrer stor spredning og tilgjengelighet over hele verden. Man kan også tilby appen på ulike språk, slik at det er lettere å nå brukere i andre land. I tillegg kan det være lurt å integrere appen mot Facebook eller Twitter, så brukerne kan dele innholdet med venner og på den måten være med å reklamere for appen deres.

Webservices for et dynamisk innhold

Hovedgrunnen til at folk bruker apper, er at de tilbyr oppdatert innhold. For å gjøre dette mulig henter vi innhold fra egenutviklede eller eksterne tjenester. Gjennom et slikt API kan tekst, bilder og annen info flyte som strukturert data inn og ut av appen deres.

Backend og brukerdata

I tillegg til dynamisk innhold kan man sette opp en backend-server sammen med appen. Dette er et sted der dere får redaksjonell tilgang til hva brukeren ser, og kan legge til, redigere og fjerne innhold. Integrert i en slik løsning kan vi også hente ut informasjon om når, hvor og hva brukeren foretar seg, så dere kan kartlegge brukernes adferd

Distribusjon av apps

Apps for iPhone og iPad må godkjennes av Apple. Det gjelder også hvis man skal legge ut oppdateringer senere. Kriteriene går på funksjon og innhold, og skal sikre kvaliteten på AppStore. Dette fører til noen dagers ventetid før appen er tilgjengelig; ellers er det sjelden knyttet noen dramatikk til godkjenningen. Vi gir dere selvsagt beskjed om aspekter ved appen som kan føre til at den ikke skulle bli godkjent, før vi utvikler den.

For Android er distribusjonen både raskere og enklere. Her vil nye versjoner være tilgjennelig umiddelbart.