Design og usability

Design av nettsider, apps og web applikasjoner

Med utgangspunkt i brukervennlighet, et unikt visuelt uttrykk og forretningsmålene deres designer vi nettsider og applikasjoner fra trådskisser til ferdige designskisser. Vi kan designe nettsider og applikasjoner som en del av et fullstendig nettsideprosjekt eller som en egen tjeneste.

Økt lønnsomhet med fokus på design

Et godt design handler om mer enn estetiske kvaliteter, det handler også om å skape riktige assosiasjoner, gjøre veien til handling enkel og skape en god semantisk struktur for bedre treff i søkemotorer.

Design og markedsføring

Gjennom en grundig forståelse av produkt, målgruppe og kjøpsprosess kan vi skape et effektivt design som formidler det unike og utløser ønsket handling hos målgruppen. Kunnskap om markedsføringsmodeller, erfaring og forståelse for den tekniske plattformen er også viktige komponenter i et vellykket design. «Folk liker å kjøpe, men ikke å bli solgt til»

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

For både nettsider og programvare ønsker vi at brukeren skal utføre en eller flere handlinger. Eksempler på slike handlinger er kjøpe et produkt, finne informasjon eller ta kontakt. Designet bør bygges opp slik at veien til disse kjernesidene er kort og intuitiv.

Tydelige handlingsknapper gir bedre konvertering

Tydelige “call to action” knapper gjør det enklere for brukeren se hva han skal foreta seg. I utformingen av designet legger vi spesielt vekt på å tydeliggjøre disse handlingsknappen gjennom plassering, fargevalg og kontraster.

Design løser oppgave

Når design brukes som en oppgaveløser vil det spare dere for både penger og ressurser. Eksempler på dette kan være hvordan plassering og utseende på hjelpetekster kan senke belastningen på deres hjelpedesk. Visuelle skisser gjør det lettere å finne en gode løsning, så utviklingen kan foregå mer målrettet.

En unik visuell identitet

En egen visuelle identitet og differensiering fra andre aktører er en viktig oppgave å løse for designet. Videre vil ting som produktegenskaper, utvalget og kundebehandling skape et unikt behov som ikke kan løses ved å kopiere andre eller benytte seg av ferdigmaler.

Designprossesen

  • Designworkshop - vi starter nye prosjekter med en workshop hvor vi sammen går gjennom behov, målgruppe og andre viktige momenter knyttet til prosjektet. I løpet av sesjonen lager vi enkle skisser som et grunnlaget for det videre arbeidet med wireframes.
  • Wireframes er skjematiske skisser av nettsidene, som på samme måte som plantegning over en bygning sikrer en god disposisjonen av arealet og antall rom.
  • Designkonsept - her jobber vi frem det endelige visuelle uttrykket til nettsiden/applikasjonen. Gjennom iterasjoner med presentasjoner og tilbakemeldinger finner vi frem til løsningen begge parter er fornøyd med.
  • Design av maler - utseende på hovedmeny, andre navigasjonselementer, typografisk stil og bildebruk er nå på plass. Det som gjenstår er den konkrete utformingen av forskjellige sidetypene som nettsiden/applikasjonen består av. Eksempelvis kan dette være produktsider, handleprosess og kontaktside. Underveis kommer dere med tilbakemeldinger og korrekturer, før de til slutt ferdigstilles.

Applikasjonsdesign

Mens nettsider og applikasjoner deler mange felles disipliner som brukervennlighet, visuelle kvaliteter og brukeropplevelse, vil utforming av applikasjoner ofte ha mer fokus på gjenbruk av komponenter på forskjellig typer maler. Når vi designer applikasjoner vil vi i tillegg til de konkrete behovene dere har idag, også utvikle et designrammeverk som kan benyttes på fremtidige maler.