Metabits

PhoneGap

Ønsker man å få utviklet en mobil applikasjon som skal brukes på både iOS og Android enheter er PhoneGap et rammeverk hvor selve grunnkoden består av webteknologi, men allikevel kan kjøres som en native app som kan distribueres via Appstore og Google Play.

De grunnleggende komponentene i PhoneGap er et sett av API’er som standardiserer de ulike plattformene, slik at vi med samme kodebase kan få tilgang til eksempelvis enhetens kamera eller adressebok. Ting som tidligere kun var tilgjennelig for plattformens “innfødte” applikasjoner.

Kontakt oss for en ny løsning

Planlegger dere en ny nettside eller applikasjon? Ta kontakt for å se hva vi kan gjøre!

Ta kontakt idag