NodeJS

Et populært kryssplatform-rammeverk for nettsider og backend-applikasjoner

NodeJS er en effektivt og raskt versjon av javascript-runtime som kan brukes på servere. Dette gjør at den kan håndtere høyere belastning – samtidig som den bruker færre ressurser enn andre systemer.

I motsetning til andre systemer som bruker tid og minne for å håndtere oppgaver over flere parallelle prosesser, så kjører Node i en tråd, men bruker et tilbakekall for å si ifra når en oppgave er ferdig. Dette gjør at økt trafikk og belastning ikke låser unødvendige ressurser, samtidig som den enkelt kan skalere opp til antall kjerner som er tilgjennelig på maskinvaren.

NodeJS brukes typisk for utvikling av webservices som skal levere data til eksterne mottakere, egne frontend-applikasjoner og som server-delen i webapplikasjoner som trenger serverside-rendering for SEO og raskest mulig initiell første-visning.