Metabits

Markedsføring av mobile applikasjoner med Facebook

Viral spredning gjennom sosiale media har blitt en veldig effektiv markedføringsmetode. I motsetning til betalt annonsering er dette gratis, samtidig som vi er mye mer mottakelige for budskap som våre venner deler. Her er en gjennomgang av hvordan dette kan gjøres mot Facebook.

Facebook connect

Ved å sette opp en Facebook Connect, kan man la brukeren logge seg inn i Facebook fra den mobile applikasjonen. Vi får da en tilkoblingsnøkkel til Facebook som vi kan lagre, slik at brukeren bare trenger å gjøre dette en gang.

I native applikasjoner vil brukeren på en enkel måte bli sendt over i Facebook-applikasjonen for å godta tilkobling og deretter sendt tilbake til deres app.

Deling i innhold

Når brukeren har koblet app’en sammen med Facebook, kan vi legge inn deling- og/eller like-knapper på innholdet slik at han/hun kan dele det på en enkel måte på sin timeline. Innholdet blir da spredt viralt til alle dens venner på Facebook.

Open Graph

Videre kan man også integrere en app med Facebook Open Graph slik at man kan poste egne hendelser etter hva brukerne gjør, eksempelvis slik Spotify gjør på Facebook idag.

 

 

Tilbake til Notater