Metabits

Bedre title-tags i søkemotorer

Skrevet mars 31, 2012 i Markedsføring, Søkemotor, Webdesign Merket , ,

Å bli funnet i søkemotorene er viktig, men det er også viktig at brukerne klikker seg inn på treffet fra din nettside. Her er noen regler om hvordan title-taggene på nettsiden bør bygges opp.

Hva er title-taggen?

Nettsidens tittel ligger oppe i toppen av nettsiden inne i head-taggen:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sidens tittel</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Når du er inne på en nettside, vil den vises i toppen av vinduet slik:

og etter at siden er indeksert i Google, vil det komme opp slik:

Merk hvordan Google vil utheve ordene fra søkebegrepet vårt: «design og utvikling av nettsider» for å synliggjøre relevansen.

Utforming av sidens tittel

Relevans i tittel: For gode treff er det viktig med relevans. Bruk de samme nøkkelordene som målgruppen bruker når de gjør sine søk. Det er også viktig å vite at ord som ikke er relevante i forhold til det brukeren søker etter vil «forurense» treffet og gjøre siden mindre relevant. Man bør derfor fokusere på en ting på de forskjellige undersidene.

Lengde på tittel: 70 bokstaver er maks antall bokstaver som vises i søketreffet.

Plassering av nøkkelord i tittel: De viktige søkeordene bør plasseres tidlig i tittelen

Firmanavn i tittelen: For startsiden bør firmanavnet plasseres først, slik at søk på firmanavn gir treff på denne siden. På undersider bør i stedet firmanavnet plasseres bakerst, slik at det unike med undersiden kommer bedre frem.

Title-tags i eZ Publish

Ut av boksen viser eZ Publish  på denne måten:
Sidetittel / Overliggende sidetittel / Sidenavn

Dette er ikke helt optimal da titlene blir lange og muligens forurenset av urelevante søkeord. For å endre dette, må man ha utviklingskompetanse på eZ Publish, men det finnes også utvidelser som fezmetadata som lar en endre den enkelte sides metadata i administrasjonsgrensesnittet.

Du kan også lese mer om hvilke muligheter som ligger i eZ Publish og SEO her.

Title-tags i WordPress

Ut av boksen vil WordPress vise en title-tag slik:
Sidetittel « Sidenavn

For WordPress kan man installere utvidelsen SEO Title Tags som lar en endre title-taggen på de forskjellige sidene og som også gir diverse konfigurasjonsmuligheter med denne.

På hver enkelt side får man et felt for å skrive inn en unik title.

Tilbake til Notater