Metabits

Applikasjonsnedlastning på iPhone vs. Android

Skrevet mars 27, 2012 i Android, iPhone, Mobile applikasjoner

På samme måte som antall besøk er en suksessfaktor for nettsider, er antall nedlastninger  noe av det man er opptatt av når det gjelder mobile apps. Når det i dag er stort fokus på hybride apps for både iOS og Android, er det interessant å se den store differansen i antall nedlastninger på hver av plattformene.

Hybrid app vs. native app

Når en ny mobil app skal utvikles, har man valget mellom å bruke native eller webteknologi. Fordi iPhone og Android er bygd på to forskjellige systemer, vil native utvikling innebære at det både må lages en iPhone versjon (Objektiv-C basert) og en Android versjon (Java basert). Derfor faller valget ofte på at kjernefunksjonalitet utvikles med webteknologi (som en interaktiv nettside) og deretter pakkes inn i en app som kan distribueres på AppStore og Android Marked.

Fordelen med dette vil være lavere utviklingskostander siden mye av koden kan gjenbrukes for de forskjellige plattformene, men samtidig ofrer man noen av de mulighetene som ligger i det native rammeverket som plattformen tilbyr.

Så langt har det også vært slik at det visuelle grensesnittet på iPhone og Android er så likt at man fint kan ha et felles design og struktur på disse app’ene. Det som derimot kan endre dette er den nye Windows Mobile plattformen, som har en ny visuell løsning på navigeringen med sin “brikke-navigasjon”.

iPhone brukere vs Android brukere

Når det gjelder brukerne, ser man også en klar forskjell i hvor engasjerte disse er. Tommelfingerregelen er at apps på Apples AppStore har ca 5 ganger så mange nedlastninger som på Android. Hva som er grunnen til en så ulik interesse når antall enheter er likt fordelt, er vanskelig å si, men man må anta at Androidbrukere ikke er like opptatt av apps og at det også kan være en forskjell i hvordan Apple og Google profilerer apps i sine «app-markeder».

Relatert lesning:

http://www.amobil.no/artikler/android-market-er-snart-storre-enn-app-store/103201
http://www.dinside.no/880158/nesten-ingen-nordmenn-betaler-for-android-apps

Tilbake til Notater