Metabits

AIDAS – et verktøy for bedre webdesign

Skrevet april 13, 2012 i Markedsføring, Webdesign Merket ,

Design av gode digitale løsning handler om mer enn å designe vakre grensesnitt. For å utløse handling, trenger vi å forstå hvordan vi lar oss overbevise. AIDAS er en markedføringsmodell som gjør nettopp det.

Hva er AIDAS?

AIDAS er en markedsføringsmodell som beskriver hvordan og i hvilke rekkefølge vi ønsker å formidle et budskap til målgruppen:

  • A – Attension (Oppmerksomhet)
  • I – Intrest (Interesse)
  • D – Desire (Ønske)
  • A – Action (Handling)
  • S – Satisfaction (Tilfredstillelse)

Opprinnelig består den kun av de 4 første bokstavene, men siden har tilfredsstillelse blitt lagt til siden dette vil være avgjørende for det viktige gjenkjøpet.

Historien om AIDAS

Det var E. St. Elmo Lewis (1872-1948), en reklameguru fra USA, som i forrige århundre gjorde seg tanker om hva som kreves av en suksessfull annonse og regnes som opphavet til AIDAS:

«Målet til en reklameannonse er å fange mottakerens oppmerksomhet slik at han vil se på annonsen og starte å lese den. Deretter å fange hans interesse slik at han fortsetter å lese den og til slutt blir overbevist etter å ha lest den. Om en annonse oppfyller disse kvalifikasjonene, er det en vellykket annonse.»

AIDAS i moderne webdesign

På mange måter er det lite som er endret når det gjelder de grunnleggende metoder for hvordan vi påvirker og lar oss påvirke av et budskap. Format og medium har selvfølgelig endret seg radikalt fra den tid da disse tankene først ble tenkt, men grunnverdiene står fortsatt fast.

Gjennom designet skal brukerens oppmerksomhet fanges. Det må også etableres en interesse og et ønske om å eie produktet før vi kan forvente at brukeren ønsker å gjøre et kjøp.

Å fange oppmerksomhet

Her vil spennende bildebruk, kontraster og gode overskrifter være viktig – visuell identitet og det å skille seg ut fra konkurrentene. I en verden med sosiale nettsider bør man også være opptatt av hvordan nettsiden/produktet tar seg ut. Det er også viktig hvordan siden tar seg ut i søkeresultatene, og du kan lese mer om hvordan du utformer gode titler med tanke på SEO her.

Å skape interesse

De først sekundene brukeren er inne på en nettside er avgjørende for om de blir der eller går tilbake. Å skape interesse handler om å være relevant og treffe brukerens behov. Her må man både visuelt gjøre det enkelt å forstå konseptet, samtidig som nettsidens tekster er gode og enkle å forstå.

I Google analytisk kan man se en nettsides «bounce-rate». Dette er brukere som klikker seg inn på siden deres, men som mister interessen og går tilbake til søkeresultatet.

Å skape et ønske

Mens oppmerksomheten og interessen ofte lar seg styre av rasjonelle virkemidler, vil det å skape et ønske være mer orientert mot emosjonelle virkemidler.

Handling

For å få brukeren til å utføre handlingen, bør man ta hensyn til hvordan målgruppen tar en beslutning. Riktige mikrotekster i forbindelse med kjøpsknappen kan være med på å overbevise kunden, f. eks. ved å fortelle at det kun er noen få produkter igjen på lager, bytterett og kun tilgjengelig frem til dato x.

Du kan også lese mer om design for de 4 mennesketypene her.

Tilfredsstillese

Å få nye kunder er alltid mer kostbart enn å ivareta dem man allerede har. Å gi kunden en tilfredsstillelse handler om å takke dem for deres kjøp, følge dem opp etterpå for å forvisse seg om at de er fornøyd, tilby god kundestøtte og å foreslå andre produkter de kan være interessert i.

Tilbake til Notater